سفارش طراحی سایت

<<< در این قسمت می توانید سفارش طراحی سایت و اپلیکیشن خود را ثبت کنید و شماره پیگیری بعد از ثبت سفارش دریافت کنید.

طراحی اپلیکیشن اندروید آگهی مشابه دیوار  فقط 20,000,000ریال

طراحی اپلیکیشن اندروید مدرسه و آموزشگاه آنلاین  فقط 20,000,000ریال

بسته باور نکردنی طراحی سایت خدماتی مشابه سایت استاد کار + اپلیکیشن اندروید فقط 20,000,000ریال

نمونه اپلیکیشن خدمات آنلاین نمونه سایت انجام شده خدماتی

هزینه طراحی سایت فروشگاهی وردپرس با مبلغ 15,000,000 ریال انجام می گردد.

نمونه سایت انجام شده فروشگاهی

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاهی وردپرس با مبلغ 15,000,000 ریال انجام می گردد.

نمونه کار:

هزینه طراحی سایت فروشگاهی برنامه نویسی از پایه با مبلغ 140,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاهی برنامه نویسی از پایه با مبلغ 140,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت شخصی/رزومه وردپرس با مبلغ 7,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید شخصی/رزومه وردپرس با مبلغ 7,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت شخصی/رزومه برنامه نویسی از پایه با مبلغ 80,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید شخصی/رزومه برنامه نویسی از پایه با مبلغ 90,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت فالور اینستاگرام /تلگرام وردپرس با مبلغ 30,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید فالور اینستاگرام /تلگرام وردپرس با مبلغ 30,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت فالور اینستاگرام /تلگرام برنامه نویسی از پایه با مبلغ 100,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید فالور اینستاگرام /تلگرام برنامه نویسی از پایه با مبلغ 110,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت شرکتی وردپرس با مبلغ 10,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید شرکتی وردپرس با مبلغ 12,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت شرکتی برنامه نویسی از پایه با مبلغ 120,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید شرکتی برنامه نویسی از پایه با مبلغ 130,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت خبری وردپرس با مبلغ 15,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید خبری وردپرس با مبلغ 18,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی سایت خبری برنامه نویسی از پایه با مبلغ 140,000,000 ریال انجام می گردد.

هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید خبری برنامه نویسی از پایه با مبلغ 160,000,000 ریال انجام می گردد.

 

*هر مورد را بصورت مجزا به سبدخرید اضافه کرده و سپس پرداخت نهایی انجام دهید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

9 + 13 =

0