دانلود رایگان ترجمه مقاله تفکر استراتژیک زنجیره ای از دیدگاه ها و تفکرات

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله تفکر استراتژیک زنجیره ای از دیدگاه ها و تفکرات ” بدین شرح است:

در دهه ۹۰ میلادی بحثی در گرفته بود که آیا استراتژی باید به عنوان هنر، علم و یا تلفیقی از هر دو تلقی شده و به کار رود یا خیر. در بین نویسندگان گوناگون، نویسندگان نامداری در حوزه ادبیات توصیفی و تلفیقی چون ا ُهمائه ۱۹۸۲، ُستیسی ۱۹۹۴به این بحث پرداختند که استراتژی عمدتاً باید به عنوان روند فکریای مبتنی مینتزبرگ ۱۹۹۳ و ا بر خالقیت، حس و ادراک و تفکر واگرا (تفکری مبتنی بر خالقیت) باشد و این یعنی استراتژی باید به عنوان هنر تلقی شود. نویسندگان دیگری در حوزه ادبیات تجویزی مانند ا ُندروز (۱۹۶۵)، آنسوف (۱۹۶۵)و پورتر (۱۹۸۰ ،۱۹۸۵، ۱۹۹۰) از این باور حمایت کردهاند که استراتژی روند فکریای مبتنی بر منطق، تحلیل و تفکر همگرا (تفکری مبتنی بر اینکه همیشه یک جواب درست وجود دارد)است، بنابراین استراتژی باید به عنوان علم تلقی شود. نویسندگان دیگری عمدتاً در اواخر دهه ۹۰ اینگونه استدالل میکردند که استراتژی باید هر دو دیدگاه و رهیافت را برای رسیدن به بهترین نتایج با هم ادغام کند (ویلسون، ۱۹۹۴ ،۱۹۹۸؛ ریموند، ۱۹۹۶؛ لییِدکا، b1998 ،a1998؛ هِراکلیوس، ۱۹۹۸). بررسی دقیق یافتههای نویسندگان نامدار متعدد و گوناگون و قرار دادن آنها در زنجیره پیوسته استراتژی به عنوان هنر و استراتژی به عنوان علم، دیدگاه و بینش شگرفی را نسبت به ادبیات و پیشرفت های اخیر در حوزه استراتژی ایجاد کرده است. این دیدگاهها به آماده سازی تفکرات و مفاهیم و نیز مدل تفکر نظاممند (استراتژیک) کمک میکنند.

In the 1990s a debate has evolved as to whether strategy should be practiced as art, science or a combination of both. Leading writers in the descriptive and integrative literature such as Ohmae (1982), Mintzberg (1994) and Stacey (1993) among others have argued that strategy should be practiced mainly as an intuitive, creative and divergent thought process – strategy as art. Writers in the prescriptive literature including Andrews (1965), Ansoff (1965) and Porter (1980, 1985, 1990) have been used to support the view that strategy is a rational, analytical, convergent thought process – strategy as science. Several writers, particularly in the later part of the 1990s, have argued that strategy should combine both approaches to achieve the best outcomes (Wilson, 1994, 1998; Raimond, 1996; Liedtka, 1998a, 1998b; Heracleous, 1998). Careful examination of the contributions of the various leading writers and placing them on a strategy as art/strategy as science continuum provides an interesting insight into the literature and the latest developments in the strategy field. These insights are used to assist preparation of a conceptualisation and model of strategic thinking..

—————–
مشخصات مقاله:

عنوان لاتین:  Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualisation

فرمت مقاله لاتین: PDF

عنوان ترجمه شده فارسی : (تفکر نظام مند )استراتژیک: زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاهیم

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor
دسته بندی , , , , , , , , , , , ,
فرمت
آدرس پیش نمایش
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

18 − هشت =

0